Titulní stránka > Historie > Vzdálená historie

Vzdálená historie

Obecní zastupitelstvo schválilo, aby bylo dne 20.1. 1943 požádáno o zřízení sboru dobrovolných hasičů. Žádosti na Zemském úřadě v Brně bylo vyhověno 27.3. 1943. Oficiální založení sboru se uskutečnilo v květnu 1943 v hospodě u Vojvodíků.

 

Seznam zakládajících členů

                                    Michal Hajda

Stanislav Hajda
                                    Oldřich Pavelka
Jaroslav Hanzlík
                                    Bedřich Pospíšil
Jan Vašek  
                                    Jaroslav Holub  Jan Roman
                                    Adolf Divín   
František Španihel
                                    Antonín Vojkůvka      Bohuš Roman

                                      

V době, kdy naši předkové zakládali sbor dobrovolných hasičů, si dobře uvědomovali, že jejich posláním nebude jen pomoc při požárech, katastrofách a jiných neštěstích, ale taky se zapojit do života obce. Po boku ostatních spolků a organizací pořádali brigády na akcích obce, jako jsou např. stavba školy, obecního úřadu a zbrojnice, zdravotního střediska, hřiště a také pořádali kulturní a sportovní akce.

Pro potřeby práce sboru bylo nejprve potřeba pořídit výzbroj, výstroj a jiné potřeby. Zde jsou uvedeny některé z nich.

1944    zakoupena motorová stříkačka typ PS 8, která byla prozatím uskladněna u Lančů ve stodole
1945    zakoupeno 6 cvičebních úborů pro družstvo a byla uskutečněna sbírka na zakoupení
           hasičského vozidla
1946    uspořádán první hasičský bál, hasičský výlet, zakoupeno 150 m hadic, 10 m savic, 9 ks
           masek, 12 ks pracovních stejnokrojů, 12 ks přileb, 12 ks opasků, 1 sací koš, 2 rozdělovače a
           4 proudnice byla zahájena výstavba obecního domu, jehož součástí byla a je zbrojnice
1947    zakoupeno starší hasičské auto DODGE, pozůstatek americké armády
1955    slavnostní otevření hasičské zbrojnice za velké účasti hasičů i občanů
1958    zakoupena motorová stříkačka typ DS-16
1960    koupeno vozidlo TATRA 805 od armády, které bylo předěláno pro účely SDH
1975    pořízena motorová stříkačka PPS 12
1987    zakoupena motorová pila, po problémech s vodidlem TATRA 805 jsme dostali nové auto AVIE
           30 SPECIAL, vybavenou i motorovou stříkačkou PPS 12
1988    dokončena přístavba zbrojnice, přibyla místnost pro schůzování, sociální zařízení a malá
           kuchyňka. Materiál hradil MNV a SDH. Náklady SDH činily 68 000 Kč, tyto peníze získal
           sbor brigádní činností u povodí Moravy. Na vnitřní vybavení přispěl OV SPO částkou
           25 000 Kč, zbytek byl zakoupen z pokladny SDH.
1993    zakoupeno 10 akcií obnovené HVP
1995    provedeno obložení kulturní místnosti dřevem a zhotovení polic pro poháry
1996    zakoupeny ubrusy, sklo, zhotovení nových lavic a stolů
1997    koupeny nové pneumatiky na AVII za 20 000 Kč
1998    zakoupeny 4 savice a oprava PPS 12 i AVIE zničené po povodních asi za 35 000 Kč


                        
                                


 
| Mapa webu | Admin

Copyright © 2007 Web From Pixels group | Podporujeme psí portál Ohaři.eu | soutěže o ceny | konec světa 2012 | Fotogalerie dorty